Soft-Pro LTD

---

Експедитор Про


Основні можливості

 1. Управління базою клієнтів – докладні відомості про кожного клієнта, контактну інформацію та контактних осіб, динаміка зміни стану відносин з клієнтами. Можливість формувати звіти про стан відносин з клієнтами і відстежувати "активних" і "втрачених" клієнтів за певний період, а так само можливість проводити аналіз стану роботи з клієнтами і аналіз результатів діяльності співробітників.
 2. Облік історії контактів з клієнтами, реєстрація потреби клієнтів, планування контактів користувачів, система нагадувань – все це допомагає організувати ефективну роботу менеджерів.
 3. Облік оперативної діяльності експедиторської компанії:
  • Угоди,
  • Букіровки,
  • Розрахунок котирувань,
  • Облік деталей морської і наземної перевезення,
  • Реєстрація отримання документів від клієнта,
  • Облік коносамента і його деталей,
  • Облік CMR,
  • Виписки нарядів, доручень,
  • Розрахунку демерреджа і зберігання.
 4. Облік фінансової діяльності експедиторської компанії:
  • Рахунки,
  • Облік витрат в розрізі рахунків, контейнерів, коносаментів, перевезень, менеджерів,
  • Розрахунок валового прибутку за рахунком, перевезення, лінії, менеджеру, компанії в цілому,
  • Розрахунок чистого прибутку компанії і аналіз накладних витрат, а також створення управлінського балансу підприємства,
  • Облік взаєморозрахунків з контрагентами,
  • Контроль і облік руху грошових коштів,
  • Облік авансів і підзвітників,
  • Звіти по діяльності підприємства і фінансовими показниками,
  • Звіти по кредиторської та дебіторської заборгованості,
  • Звіти для аналізу різних статистичних даних,
  • Облік основних засобів,
  • Облік курсових різниць,
 5. Додаткові модулі для обліку оперативної та фінансової діяльності лінійного агента:
  • Облік коносаментів,
  • Облік фрахтових деталей,
  • Розрахунок комісій,
  • Розрахунок демерреджа,
  • Розрахунок зберігання,
  • Контейнер контроль (облік всіх видів рухів контейнерів, формування звітів для лінії по руху контейнерів),
  • Формування балансу з лінією на підставі фрахтових деталей,
  • Облік взаєморозрахунків з лінією.
 6. Модулі для холдингових (багатоофісні) структур:
  • Облік взаєморозрахунків між компаніями холдингу,
  • Розподілена база даних з обміном даними між вузлами через ftp,
  • Звіти для звірки взаєморозрахунків,
 7. Програма "Експедитор Про" включає можливість настройки обміну даними з обліковою системою "Бухгалтерія 8 для України".
 8. Наявність поштового клієнта дозволяє оперативно взаємодіяти з клієнтами, при цьому дані листування зберігаються в єдину інформаційну систему "Експедитор Про".


В конфігурації "Експедитор Про" реалізований блок ведення бухгалтерського і податкового обліку (за замовчуванням його функціонал вимкнений). При включенні функціоналу даного блоку кожен фінансовий документ буде формувати проводки не тільки з управлінського, але і по бухгалтерському та податковому обліку. Бухгалтеру надається можливість за допомогою конструктора проводок налаштовувати кореспонденцію бухгалтерських проводок індивідуально для кожного документа.

Для аналізу результатів діяльності підприємства з бухгалтерського та податкового обліку існує ряд звітів (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку і інші). Також реалізована вивантаження даних (ПДВ, персоніфікований облік) в спеціалізовану програму "Fredo Звит", для подальшого формування в ній податкової та статистичної звітності і здачі до відповідних органів.


Україна, м.Одеса, тел. +38 048 7254949, email: office@soft-pro.biz

 

Soft PRO Ltd. © 2006-2018 Всi права захищенi.